Medgivande/Lantmäteriet hävdar upphovsrätt - Nyttjandetillstånd | Lantmäteriet

Hoppa till innehållet

Lantmäteriet

Medgivande till publicering

Vi har upphovsrätten till våra kartor och bilder. För att du inte ska bryta mot upphovsrättslagen behöver du vårt medgivande när du vill publicera kartor och bilder i en trycksak eller på internet.

Här kan du ansöka om vårt medgivande. Varje ansökan har en startavgift på 530 kr, inklusive moms (6 %).

Det behövs inget medgivande för de produkter som tillhandahålls som öppna geodata. För öppna geodata gäller användarvillkoren Creative Commons (CC0).

Tänk på att avgiften endast gäller medgivandet till publicering - kartan eller bilden ingår inte.

Jag vill beställa en karta eller bild.

Har du frågor i samband med beställningen? Kontakta oss på geodatasupport@lm.se.

Medgivande 1

Detta medgivande gäller endast för statiska kartbilder. Zoomning, panorering och annan interaktivitet medges alltså inte.

Kontakta oss om du vill ha ett medgivandetillstånd för en interaktiv karta.

Kartans storlek
Startavgift (Vad är detta?)
kr
Avgift
kr
Summa (inklusive moms 6 %)
0,00 kr

Ange både upplaga och kartans storlek för att beräkna ett pris.

X
Startavgiften är en handläggningskostnad vi tar ut per beställning. Du kan skaffa hur många nyttjandetillstånd som helst per beställning utan att betala mer i startavgift.

Lantmäteriet, 801 82 Gävle, telefon 0771-63 63 63, www.lantmateriet.se, webbredaktionen@lm.se

© Lantmäteriet lantmateriet@lm.se

Version 2.5.0